constructions machines working

InfraRYL – Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset

InfraRYL tarjoaa infra-alan toimijoille kätevän sähköisen työkalun yleisten laatuvaatimusten käyttöön.

InfraRYLin sisältö

 • Maa- pohja- ja kalliorakenteet
 • Päällys- ja pintarakenteet
 • Järjestelmät
 • Rakennustekniset rakennusosat

Tekniset vaatimukset

Vaatimukset määritellään tarvikkeiden, alustan, työn, valmiin rakenteen ja kelpoisuuden osoittamisen osalta.

Tekniset vaatimukset on jäsennetty Rakennusosa- ja hankenimikkeistön 2.1 mukaan sekä urakoitsijan kustannuslaskennan ja työnohjauksen näkökulmasta.

Teknisiä vaatimuksia käytetään rakennusosien ja työvaiheiden laatua määritettäessä sekä todettaessa ja niitä voidaan käyttää myös urakoitsijoiden laatujärjestelmissä.

Toimivuusvaatimukset

Vaatimukset koskevat rakenteen ja sen osien elinkaaren aikaista käyttäytymistä. Niissä kuvataan rakenteiden ja niiden osien käytön aikaiset vaatimukset.

Toimivuusvaatimuksia voi käyttää rakenteiden suunnitteluperusteena uusien rakenteiden toteutuksessa sekä esimerkiksi toimenpiderajoina, kun arvioidaan kunnostus- tai korjaustarpeita.

Yleiset ja yhteiset laatuvaatimukset kaikille infra-alan toimijoille

InfraRYL-palvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän sekä Rakennusosa- ja hankenimikkeistön ja Määrämittausohjeen.

 • Löydät ajantasaisen sisällön – ja helpommin kuin kirjoista.
 • Käytössäsi on kaikkina eri ajankohtina voimassa olleet sisällöt ja voit kätevästi hakea ne.
 • Löydät ohjeet sekä niihin liittyvät standardiviitteet ja lainsäädännön.
 • Tarpeellisen tiedon kopiointi omiin dokumentteihin on helppoa.
 • Luvut ja alaluvut voi ladata ja tulostaa pdf-muodossa.

InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet

InfraRYLissä esitetään Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä maa-, pohja- ja kalliorakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Julkaisuun on tullut uusi kaatopaikkarakenteita käsittelevä kahdentoista luvun kokonaisuus. Myös pohjavedensuojauksia käsittelevä kokonaisuus on uudistunut merkittävästi. Rakenteiden alituksiin on lisätty uusi luku maa- ja kalliorakenteiden alituksista. Kaikki teknisiä vaatimuksia koskevat luvut on päivitetty.

InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet

InfraRYL sisältää Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä päällys- ja pintarakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Sisältää tie-, katu-, rata-, päällys- ja kasvillisuusrakenteiden tekniset vaatimukset, joita koskevat luvut on kauttaaltaan päivitetty. Korvaa Osan 1 Väylät ja alueet päällys- ja pintarakenteiden osa.

Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Osa sisältää teknisten järjestelmien kuten vesihuoltojärjestelmien sekä sähkönsiirto- ja valaistusrakenteiden vaatimukset infrarakentamisessa. Osaan sisältyvät myös aitojen ja kaiteiden, meluseinien, liikennemerkkien, liikennevalojen ja tiemerkintöjen vaatimukset. Osa 2 korvaa vastaavat TYLTin, RMYTL:n ja KT02:n osat.

Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet

Osa sisältää ulkoliikuntapaikkojen toimivuusvaatimukset ja niiden rakentamisen tekniset vaatimukset. InfraRYLin osa 4 täydentää osaltaan opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisujen sarjaa. InfraRYL Net -palvelun päivitys. Päivityksissä julkaistaan täydentäviä tai päivitettyjä tietoja, kuten uudet kirjat tai kirjojen lukujen päivitykset, jotka kaikki sisältyvät käyttömaksuun.

InfraRYL-verkkopalvelun edut

 • Aina ajan tasalla, päivitykset julkaistaan heti.
 • Vanhat versiot jäävät palveluun.
 • Versionumero ja sen julkaisupäivämäärä näkyvät.
 • Näytettävän sisällön rajausmahdollisuus (katu/tie/rata/viherrakenteet/vesihuolto).
 • Haun rajausmahdollisuus (tekniset vaatimukset/toimivuusvaatimukset/sisältö/kuvat/taulukot).
 • Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje sisältyy palveluun myös lukukohtaisesti linkitettynä.
 • Viitteet linkitetty.
 • Näytä muutokset –toiminto näyttää muutokset kahden peräkkäisen version välillä (2010/1 alkaen).
 • Taulukko- ja kuvaluettelot, kuvat myös Autocad-kuvina.
 • Palvelusta voi tulostaa pdf-tiedostoja luvusta tai luvusta alilukuineen.
 • RT-tuotetieto on linkitetty palveluun.

Luotettavin tieto infrarakentajan tarpeisiin

 • Rakennuttajille
  Tie-, katu-, rata- ja vesihuoltohankkeiden määrittelyyn ja valvontaan sekä kunnostus- tai korjaustarpeen arviointiin.
 • Infrasuunnittelijoille
  Yleinen työselostus, jota täydennetään hankekohtaisissa asiakirjoissa.
 • Infraurakoitsijoille
  Teknisten vaatimusten määrittämiseen hankkeen toteutuksessa sekä laadun todentamisessa.
 • Materiaalivalmistajille
  Materiaalien teknisten ja toimivuusvaatimusten määrittämiseen tuotekehityksen pohjaksi.

Lisenssimuoto ja käyttäjämäärä valinnan mukaan

Käyttöoikeuslisenssin voi valita käyttäjien määrän mukaan, valittavissa on henkilökohtainen lisenssi tai ryhmälisenssi.

InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset

InfraRYL tarjoaa infra-alan toimijoille kätevän sähköisen työkalun yleisten laatuvaatimusten käyttöön.

Henkilökohtaiset lisenssit

 • 1-4 käyttäjälle
 • henkilökohtainen käyttäjätunnus
 • 24/7 toimiva verkkopalvelu
 • toimii mobiilissa ja työpöytäsovelluksissa
 • seuraavalla sivulla voit valita tarkan käyttäjämäärän

alkaen 350 € / vuosi + alv

Tilaa

Toimistolisenssit

 • ryhmälisenssit yli neljälle käyttäjälle
 • yksi käyttäjätunnus koko organisaatiolle
 • usean käyttäjän yhtäaikainen käyttö
 • 24/7 toimiva verkkopalvelu
 • toimii mobiilissa ja työpöytäsovelluksissa

alkaen 1350 € / vuosi + alv

Tilaa

Muut lisenssivaihtoehdot

Pyydä tarjous asiakaspalvelusta suurista käyttäjämääristä.

Räätälöimme tarjouksen organisaatioille, oppilaitoksille, kunnille ja kirjastoille.

Ota yhteyttä

Yleiset ja yhteiset laatuvaatimukset kaikille infra-alan toimijoille

InfraRYL-palvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän sekä Rakennusosa- ja hankenimikkeistön ja Määrämittausohjeen.

 • Löydät ajantasaisen sisällön – ja helpommin kuin kirjoista
 • Käytössäsi on kaikkina eri ajankohtina voimassa olleet sisällöt ja voit kätevästi hakea ne
 • Löydät ohjeet sekä niihin liittyvät standardiviitteet ja lainsäädännön
 • Tarpeellisen tiedon kopiointi omiin dokumentteihin on helppoa
 • Luvut ja alaluvut voi ladata ja tulostaa pdf-muodossa