KH-kortisto
a pointing finger

Kiinteistönpidon
kattavin ohjeisto
nyt tarjoushintaan

KH-kortisto – suunnitelmallista kiinteistönpitoa

Monipuolisesta KH-kortistosta löytyvät avaimet terveellisiin, turvallisiin ja energiatehokkaisiin kiinteistöihin.

Henkilökohtainen lisenssi
one person silhoutte

804 €/vuosi + alv

Siirry tilaamaan >
Laatua rakentamiseen
 • Henkilökohtainen käyttäjätunnus
 • 24/7 toimiva verkkopalvelu
 • Toimii mobiilissa ja työpöytäsovelluksissa
Muut lisenssivaihtoehdot
3 person silhoutte and a plus

Kysy tarjous!

Kysy tarjous >
Räätälöimme tarjouksen yli kolmen käyttäjän lisensseille organisaatioille, oppilaitoksille, kunnille ja kirjastoille.

Tietoa kiinteistöjen parhaaksi

Alan toimijoiden yhteisesti hyväksymä KH-tieto on ollut vuodesta 1981 lähtien kiinteistönpidon ammattilaisten tukena ja alan oppilaitosten oppimateriaalina.

 • Ohjeet kiinteistöjohtamiseen, isännöintiin ja korjaushankkeiden läpivientiin
 • Ohjeet kunnossapitoon ja korjaustarpeen määrittelyyn
 • Rakennuksen kunto - Raku verkkosovellus kunnossapitotarveselvityksen ja
  kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laadintaan
 • KiinteistöRYL – sovellus
 • Kiinteistönpitonimikkeistön 2009
 • Kiinteistönpidon lait ja säädökset
 • Ajantasaiset kiinteistönpidon ja rakentamisen lait, asetukset ja viranomaismääräykset
 • Yleisiä sopimusehtoja ja ohjeet tarjouspyyntöihin
 • Vanhojen KH-ohjeiden ja säännösten arkiston
 • Tuote- ja palvelutietoa.

Kattavat ohjeet

 • Suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon
 • Kiinteistöpalveluiden määrittelyyn ja hankintaan
 • Tarjouspyyntöjen, palvelukuvausten ja sopimusten laadintaan
 • Kiinteistön kunnon seurantaan, kuten kuntoarvioiden suoritus- ja tilausohjeet

Säännökset

Kiinteistönpidon lainsäädäntö, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset ja ohjeet sekä rakentamismääräyskokoelma.

Työkaluja ja hankekokonaisuuksia

 • Raku-sovellus rakennuksen kunnon seuraamiseen
 • Kiinteistön käyttöikä- ja lainalaskuri
 • Tietopalvelun sisällöstä koottuja valmiita kokonaisuuksia, kuten vesikaton kunnostus, märkätilojen korjaus sekä vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen.

KiinteistöRYL -käsikirja

Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset. Yhtenäinen kooste kiinteistönpidon yleisistä käytännöistä, vaatimuksista ja suoritusohjeista. Käytetään laatumäärittelynä kiinteistöpalveluiden ostajan ja myyjän välisissä sopimuksissa.

Tuotetieto

Tiivistä, teknistä tietoa alan tarvikkeista, materiaaleista,laitteista ja palveluista ohjeisiin linkitettynä.

Kenelle:

 • Kiinteistön ylläpito-, hoito- ja huoltoyritykset
 • Yritysten, kuntien ja valtion kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat
 • Kiinteistön omistajat ja heidän edustajat
 • Tekniset isännöitsijät
 • Kiinteistömanagerit
 • Kiinteistöalan asiantuntijat, opettaja ja kouluttajat

Parhaat lähtötiedot ja työkaluja kaikkiin kiinteistönpidon tehtäviin ja osa-alueille:

 • Rakennusten, teknisten järjestelmien ja ulkoalueidenhoitoon ja kunnossapitoon
 • Sopimusten tekemiseen
 • Palveluiden hankintaan
 • Korjaushankkeisiin

Arkistosta apua korjaushankkeisiin

Korjaushankkeissa on hyötyä arkistosta, josta löydät korvatut KH-ohjeet ja -säännökset.

Arkistosta on suuri apu korjausrakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä riitatapauksissa.

Ohjeet, säännökset, tuotekortit

KH-ohjeilla päädyt oikeisiin ratkaisuihin. Ohjeet sisältävät kiinteistönpidossa tarvittavat taloudelliset ja tekniset ylläpito-ohjeet kaikille osa-alueille: operatiiviseen kiinteistöjohtamiseen, rakennusten ja teknisten järjestelmien sekä ulkoalueiden hoitoon ja kunnossapitoon sekä siivoukseen ja jätehuoltoon.

KH-kortisto neuvoo myös kiinteistöpalveluiden määrittelyissä ja hankinnoissa. Se antaa ohjeita tarjouspyyntöjen, palvelukuvausten ja sopimusten laadintaan.

KH-kortistosta löydät kiinteistönpidon lainsäädännön, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset ja ohjeet sekä rakentamismääräyskokoelman. Tuotekorteista ja RT-tuotetieto -palvelusta saat valmistajakohtaista teknistä tietoa kiinteistönpidon, rakentamisen, talotekniikan ja sisustamisen tarvikkeista, materiaaleista, laitteista ja palveluista.

Käytännöllisiä työkaluja

Räätälöi kiinteistöllesi huoltokirja ja käyttäjille viihtyisän, turvallisen ja taloudellisen asumisen ohjeita.

Käyttöikälaskimen avulla voit laskea teknisten laitteiden jäljellä olevan käyttöiän. Lainalaskimella taas suunnittelet asuntoyhtiön lainojen budjetointia ja rahoitusta.

Palvelussa on valmiita hankekokonaisuuksia, kuten putkihankesuunnittelu, kattoremontti ja lopputarkastus. Materiaali on järjestetty hankkeen kulun mukaiseen järjestykseen.

Voit koota oman kortiston KH-tuotteista esimerkiksi jotain tiettyä korjaushanketta varten. Omaa kortistoa voidaan käyttää tiimityökaluna, sillä korttien yhteyteen voidaan liittää kommentteja, jotka ovat yrityskohtaisesti kaikkien nähtävillä.

Lisäksi löydät palvelusta tiedonjyväkortteina koosteita alan tutkimustuloksista sekä artikkeleita.

Arkistosta vanhempi tieto

KH-arkistosta löydät vanhat, käytöstä poistuneet ohjeet, säännökset ja tiedonjyvät, jotka on linkitetty uusiin, korvaaviin tietoihin.

KH-kortisto – lyhyt historiikki

KH-kortiston ensimmäiset kortit julkaistiin lokakuussa 1981. Ensimmäisen päivityserän 20 ohjekortista on kasvanut yli 6 000-sivuinen nykyaikainen tietopankki kiinteistönpidon ammattilaisten tueksi.

KH-kortiston esihankkeita
Valtiovarainministeriö perusti 1970-luvun alussa hankkeen, jonka tarkoituksena oli mm. valtion kiinteistöjen kiinteistönpitotyön yhtenäistäminen ja kiinteistönpidon ensimmäisen nimikkeistön laatiminen. Työryhmään kuuluivat Valtion rautatiet, rakennushallitus, posti- ja telehallitus ja puolustusministeriö. Vaikka hanke tuolloin kaatui, olivat tehdyt toimenpiteet perusta tulevalle KH-kortistolle.

KH-kortiston syntymiseen vaikutti myös vuonna 1975 pidetty Suomen Kiinteistönhoitokokous, jonka kokoonkutsuja oli Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Oulun rakennuslaboratorio. Laboratorio sai tehtäväkseen rakennuskannan ylläpidon ja korjausrakentamisen tutkimuksen. VTT ryhtyi kehittämään KH-kortiston edeltäjää, Kiinteistönhoitotiedostoa.

KH-kortisto syntyy
VTT sai vuonna 1978 kauppa- ja teollisuusministeriöltä määrärahan, jolla oli tarkoitus laajentaa Kiinteistönhoitotiedostoa julkisen hallinnon ja yksityisen kiinteistönpitoalan yhteishankkeeksi. Tuotettava tieto päätettiin julkaista kansioissa säilytettävinä erillisinä tietokortteina samaan tapaan kuin rakennusalan RT-kortistossa. Lisäksi tietoa oli tarkoitus levittää erillisinä ohje- ja tutkimusjulkaisuina. Hankkeen toinen tehtävä oli kiinteistönpidon kehittämisen valtakunnallinen koordinointi.

KH-hankkeen osapuolina olivat VTT:n lisäksi julkaisijaksi valittu Rakennustietosäätiö RTS ja alalla toimivia julkisia ja yksityisiä toimijoita. Näitä olivat mm. posti- ja telehallitus, puolustusministeriö, rakennushallitus, rautatiehallitus ja maan suurimpien kaupunkien kiinteistönhoito-organisaatiot. Kiinteistöjen muita omistajia edustivat mm. Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen kaupunkiliitto ja Suomen kunnallisliitto.

KH-kortiston ensimmäinen päivitys ja tuotantoa kautta vuosien
Ensimmäiset KH-kortit julkaistiin lokakuussa 1981. Päivitys sisälsi yhden kansion, jossa oli 20 KH-ohjekorttia. Kaikkien korttien käsikirjoitukset oli laatinut VTT:n Oulun toimipisteen rakennuslaboratorio. Ensimmäinen KH-ohjekortti oli X0-00001 Asuinkerrostalon menekki- ja kustannustieto.

Vuosien aikana KH-kortisto on julkaissut useita keskeisiä ohjeita. Kaikkiaan KH-ohjekortteja on vuoden 2013 alkuun mennessä julkaistu yli 500 kpl. Niistä puolet on voimassa olevia ja loput korvattuja tai peruttuja ja arkistoon siirrettyjä kortteja. Tiedonjyviä on julkaistu lähes 80, säännöksiä yli 600 ja tuotekortteja yli 2 100 kpl. Kortistoon on kuulunut käsikirjoja, huoltokirja ja erilaisia laskimia.

Painetusta kortistosta sähköiseen tuotantoon
KH-kortistoa julkaistiin aluksi painettuna kansioversiona. Vuonna 1999 painetun kortiston rinnalle tuli CD ja vuonna 2006 siirryttiin internetiin. Painetun kortiston julkaiseminen lopetettiin vuonna 2007.

KiinteistöRYL 2009
Laajin KH-kortiston vetämä hanke valmistui vuonna 2009, jolloin julkaistiin vuosia valmisteltu kiinteistöalan yhteinen suurhanke, KiinteistöRYL 2009 Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset. Samalla uudistettiin kiinteistönpidon nimikkeistö vastamaan nykyaikaa.